Top Free ClassesClass Calendar User forum Blog
Follow us to get notified about new classes


Help your friends find these classes

  
Sign up for free personalized recommendations. Sign up is free and easy.
  
Search for classes    (0)

Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Türev ve Entegral II: İleri Konular ve Uygulamalar / Multivariable Calculus II: Applications and Advanced Topics

Attila Aşkar Koç University @Coursera
Class Start: 2014-08-04
Duration: 7 weeks
Approximate Workload: 6-9 hours/week
Certificate: Yes
Level: intermediate
Rate this class Go to the class
Ders çok değişkenli fonksiyonlardaki iki derslik dizinin ikincisidir. Birinci ders türev ve entegral kavramlarını geliştirmekte ve bu konulardaki problemleri temel çözme yöntemlerini sunmaktadır. Bu ders, birinci derste geliştirilen temeller üzerine daha ileri konuları işlemekte ve daha kapsamlı uygulamalar ve çözümlü örnekler sunmaktadır. Ders gerçek yaşamdan gelen uygulamaları da tanıtmaya önem veren “içerikli yaklaşımla” tasarlanmıştır.
Categories: [Mathematics]

Reviews


© 2012-2016, TFC Online LLC | Home | Terms of Use and Privacy Policy | About Us